schwob_logo

schwob

marcel
The World's Best Unknown Books

Päivi Paloposki

Päivi Paloposki on puolalaisen kirjallisuuden suomentaja. Suomentanut mm. Stasiukin, Tryznan, Liberan, Lemin ja Mrożekin teoksia.

Opettaa Helsingin yliopistossa puolan kieltä ja luennoi puolalaiseen kulttuuriin ja yhteiskuntaan liittyvistä aiheista sekä kääntämisestä.